چندی پیش در یکی از بخشهای یکی از فروم ها در مورد این گیاه بحثهایی شد
و بنده اعتقاد داشتم که این گیاه همون روتا لا روتیندیفلر هست که به این نام هم معروف شده
و بحثهای مفصلی بین بنده و چند تن از دوستان مطرح شد
ایندفعه برای اثبات این مطلب از مجلات ada چند مطلب رو میارم

در مجله ada ...شماره aquajournal201212.........dec2012.....

paradise of stem plant ..بهشت گیاهان شاخه ایی

صفحه 30 بالای صفحه.....روتا لا ایندیکا رو به این صورت معرفی کرده با عکس
این همون رو تا لا رو تین دیفلر هست که برگهاش به قرمز برگشته
بکار گیری مواد مغزی در بر دارنده اهن موثر هست در قرمز شدن ان

دوباره در مجله ada ..شماره mar 2012
به نام preparation......اماده سازی

صفحه 21 پایین صفحه با عکس باز هم رو تا لا ایندیکا رو به این صورت معرفی کرده
این همان زوتالا رو تیندیفلر هست که برگ هاش میتونه به قرمز تغییر رنگ بده
اگر در کنار گیاه رو تا گرین کلشه بشه رنگ قر مز اون در تانک بشتر معلوم میشه.
رنگ سبز مکمل خوبی برای رنگ قرمز هست


این مجلات میتونه به عنوان بهترین رفرنس مورد توجه و تاکید قرار بگیره و فکر نمیکنم که دیگه حرفی توش باشه .و منابع دیگه نسبت به اون در سطح پایین تری قرار داره ....