سلام
پرورش دهنده موفق در زمینه طوطی کوتوله برزیلی از کشور المان بنام ( roder bukard) با روش نگهداری متفاوت و در نوع خود جالب اقدام به نگهداری این گونه از طوطی ها کرده است
این فرد با فراهم سازی محیط نگهداری مناسب برای طوطی ها اقدام به نگهداری بصورت ازادانه از طوطی ها در محوطه باغ خود نموده است
این فرد المانی در مسابقات متعدد موفق به کسب مقام نخست برای تکثیر زیباترین طوطی کوتوله برزیلی شده است
تصاویری از محیط پرورش و پرندگان


( http://www.aga****idenzucht-roeder.d...quicklink=home )
گرد اوری : انجمن پارسی پت www.parsipet.ir