سلام دوستان
نظر سنجی پاییز در لینک زیر گذاشته شده لطفا شرکت کنید
در نظر سنجی قبلی ما آمار خوبی نداشتیم پس اینبار جبران کنید

http://www.parsipet.ir/thread31719.html

موفق باشید