زیست نیوز: تصور می کنید تمام حس خوب از بارش برف و حضور در مناظر برفی در انحصار ما قرار دارد؟! قطعا اینچنین نیست زیرا ساکنان اصلی طبیعت یا همان حیوان ها نیز از برف نهایت لذت را می برند و حتما به روش های مختص خود سپاسگزار خداوند بزرگ برای این نعمت بی نظیر هستند.

همان حس خوب از بارش برف را بخاطر بیاورید؟ این یکی از زیباترین نعمت های خداوند برای کره زمین و انسان است. فصل زمستان و بارش برف عامل خلق زیباترین مناظر جهان می شوند و در این میان انسان نیز مهمان زیبایی های طبیعت است. حال تصور می کنید تمام حس خوب از بارش برف و حضور در مناظر برفی در انحصار ما قرار دارد؟! قطعا اینچنین نیست زیرا ساکنان اصلی طبیعت یا همان حیوان ها نیز از برف نهایت لذت را می برند و حتما به روش های مختص خود سپاسگزار خداوند بزرگ برای این نعمت بی نظیر هستند. تصاویر که در ادامه می آید نه توسط عکاسان حرفه ای حیات وحش بلکه حاصل ذوق و شادی مشترک حیوانات و صاحبان آنها از بارش برف است. این مجموعه تصاویر در مناطق مختلف و توسط دوربین های غیرحرفه ای ثبت در و در نهایت جمع آوری و بصورت یکجا تقدیم مشتاقان طبیعت شده است.

منبع : برترینها