درود بر همه شما دوستان.
کتاب زیر حاصل جمع اوری و ترجمه چند مقاله ای بود که گذاشته بودم در سایت از انالیز شیمیایی موکوس دیسکوس در دوران تکثیر.
کمی و کاستی های اون رو به بزرگی خود ببخشید.امیدوارم مورد پسند شما دوستان خواننده قرار بگیره.و اگه جایی استفاده کردید از مطالب هم حداقل لطف که ذکر نام نویسنده هست رو بفرمایید.


آرمان سورانی.
http://www.4shared.com/office/svaCdDEdba/Symphysodon_spps_mucus_analysi.html