اسمز معکوس/سیستم های یون زدا برای تصفیه اب لوله کشی جهت استفاده در آکواریوم reef (قسمت اول )

بیشتر آب شور بازها از ترکیبات مصنوعی آب دریا استفاده میکنند و این ترکیبات با آب شیرین ساخته میشوند..همچنین آب تبخیر شده تمامی آکواریوم های ریف میبایست به یک طریقی با آب شیرین جایگزین گردد درنتیجه تمامی آب شور دارها باید به اب شیرین پاک دسترسی داشته باشند.
متاسفانه آب لوله کشی اغلب حاوی ناخالصی هایی از قبیل کلر.کلرامین.مس.ومقادیری از سایر ترکیبات ناخوشایند میباشد که برای استفاده در آکواریوم مناسب نیست..چندین راه جهت تصفیه اب لوله کشی بمنظور استفاده در آکواریوم ریف وجود دارد و بهترین راه استفاده از ترکیب اسمز معکوس ROو تصفیه از طریق یون زدایی است.

چه آلاینده هایی در آب لوله کشی موجود است؟
آب لوله کشی حاوی ناخالصیهای ناخوشایند مختلفی است..بعضی از آنها قبل از جمع آوری توسط سازمان اب شهری در آب وجود دارند.این ناخالصیها شامل نیترات .فسفات.سیلیس.برخی فلزات سمی(از قبیل کروم)و مواد الی مختلف میباشد.
بعضی آلاینده ها عمدا به اب اضافه میشوند تا برای استفاده مردم مناسب گردد از قبیل کلر.کلرامین.(سیلیس جهت بالا بردن PH اب و کاهش زنگار و مس اضافه میشودکه به آب آشامیدنی منجر میگردد)...
از دید آکواریوم دارها کلرامین از جمله برترین تهدید کننده ها میباشد و بسیاری منابع ابی دارای سطوح 4-2 PPM کلرامین میباشند.بعضی از موجودات زنده به کلرامین خیلی کمتر از این حساس هستندبنابراین کلرامین میبایست قبل از استفاده از اب لوله کشی از بین برود...متاسفانه آکواریوم دارانی که از اب لوله کشی استفاده میکنند بدانند کلرامین بمدت طولانی در اب باقی خواهد ماند و به سرعت کلر از بین نخواهد رفت.
در پایان بعضی آلاینده ها از طریق سیستم لوله کشی اب منازل آکواریوم دارها پدید می آیدتا وجود در منابع ابی در نتیجه این الاینده ها به اندازه PHاب و لوله کشی منازل بستگی دارد تا کیفیت آب ورودی ..

بسیاری از آکواریوم دارها به اشتباه بر این باورند که اب شهرشان آبی پاک و تمیز است و از این رو هیچگونه نگرانی در مورد آب لوله کشی ندارند.متاسفانه این امری طبیعی است.

در میان این آلاینده ها مهمترین عنصری که نگرانی آکواریوم داران را در بر دارد مس است.وجود مس در اب آشامیدنی در حد 1
PPM توسط U.S EPAمجاز شمرده شده است و طبق تحقیقات انجام شده در بعضی منازل این مقدار از 1.3PPM تجاوز میکند...

سیستم RO/DI چیست؟

یک سیستم RO/DI شامل ممبران اسمز معکوس است که اب در ان جریان میابد(تصفیه میشود)..پس از ان یک رزین یون زداست که ذرات باردار باقیمانده را از بین میبرد.معمولا سایر قسمتهای ضروری صرفا جهت عملکرد بهتر این دو قسمت میباشند.سایر قسمتها شامل فیلترهای رسوبی/فیلترهای کربن فعال/گیج های فشار و نمایشگرهای ذرات معلق یا رسانایی میباشند...

شکل یک دستگاه RO/DI را نشان میدهد که تقریبا 10 سال است مورد استفاده قرار میگیرد


این دستگاه شامل قطعات ذکر شده میباشد و بغیر از تعویض فیلتر در صورت لزوم نیازی به نگهداری خاصی ندارد..با این حال همه آکواریوم دارها خوش شانس نیستند چرا که ممکن است ممبران RO مسدود شده یا بشکند که باید جایگزین گردد...
فیلترهای رسوبی:

فیلترهای رسوبی اولین مانع بر سر راه اب لوله کشی میباشند و دقیقا همان کاری را انجام میدهند که از نامشان بر می اید.اگر این رسوبات از این فیلتر عبور کنند به سرعت باعث مسدود شدن فیلتر کربن شده و کارایی فیلتر کربن را کم و ریسک خرابی ممبران را بالا میبرد.فیلتر رسوبی همچنین مانع پیشرفت رسوبات میشود (که ممکن است باعث گرفتگی ممبران گردد)
فیلترهای رسوبی که برای این منظور بکار میروند معمولا دارای روزنه هایی به ابعاد 0.5تا 1 mm میباشند.در صورتیکه آب حاوی رسوبات زیاد باشد میتوان از یک سری فیلتر استفاده کرد که ابعاد روزنه های آنها کوچک و کوچکتر شود و در اینصورت عمر آنها بیشتر میگردد


قسمت دوم : اسمز معکوس/سیستم های یون زدا برای تصفیه اب لوله کشی (قسمت دوم)...


مترجم:سعید
منبع:Reverse Osmosis/Deionization Systems to Purify Tap Water for Reef Aquaria by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com