تانک قرنطینه آب شیرین :برای ماهیهای تازه وارد ...شما بمنظور سازگاری ماهیها با محیط میبایست ماهی را در تانک قرنطینه قرار داده و با دقت آنها را به مدت 2تا 3هفته زیر نظر بگیرید.بااستفاده از تسترها آب را بسنجید و از نظر آلودگیهای باکتریایی و انگلی مورد بررسی قرار دهید.
در صورتیکه ماهی تازه وارد دچار بیماری شد شما میبایست از روشهای درمانی مناسب استفاده کرده و بمدت 2هفته دیگر در تانک قرنطینه نگهداری کنید تا زمانیکه از سلامت کامل آنها اطمینان حاصل نمایید.اگر پس از چندهفته مشکل خاصی مشاهده نشد شما میتوانید با تانک اصلی سازگار کرده و معرفی کنید...
هرگاه یکی از ماهیها به بیماری مبتلا و یا با مشکلی در تانک اصلی مواجه شد تنها آنرا با تور گرفته و به تانک قرنطینه انتقال دهید..نیازی به سازگار کردن ماهی نیست چرا که شما از آب تانک اصلی استفاده میکنید.اگر از اب تانک اصلی استفاده نمیکنید میبایست ماهی را سازگار کنیدبا تانک قرنطینه.مشکل و یا بیماری آنها را دقیقا تشخیص دهید .در صورتیکه بیماری بهبود یافت میبایست به مدت یک هفته دیگر انرا در تانک قرنطینه نگهداری کنید و پارامترهای آب را با تستر چک کنید...

تانک قرنطینه آب شور:


در صورتیکه ماهی تازه واردی دارید میبایست تمامی موارد مذکور در متن بالا را رعایت کنید.ضمن اینکه همیشه میبایست مقداری آب شور اضافی در دسترس به منظور تعویض آب بصورت اورژانس در صورت نیاز داشته باشید.
در نظر داشته باشید شما باید بطور مستمر روزانه یا هفته ای یکبار پارامترهای اب را بررسی کنید و زیر نظر داشته باشید.بسیاری از اب شور بازها همیشه مقداری آب شور آماده برای مواقع ضروری در اختیار دارند.شما هرگز نباید نمک و آب را ترکیب کرده و آبشور را همان لحظه تهیه کنید آبشور تازه برای ماهیها بسیار سمی است و شما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد ضمن اینکه تشخیص صحیح پارامترهای آب شور تازه بسیار دشوار است.
تانک قرنطینه مرجانی:شما قبل از معرفی مرجان به تانک اصلی میبایست آنرا قرنطینه کنید چراکه ممکن است این مرجان عامل بوجود آمدن بیماری و یا آفتهای مختلفی باشد که شامل کرم پهن. Montipora. Acropora(به ششها آسیب میزند)حلزونهایی که صدف میخورند و ......
حداقل میبایست مرجان را در یکی از مواد زیر فروبرده و در آورید:
CoralRx, Tropic Marin Pro Coral Cure or Two Little Fishies Revive
چندین ماده جهت فروبردن مرجان در آن وجود دارد و نباید از انجام آن چشم پوشی کرد.

تانک قرنطینه مرجان لازم نیست آنچنانی باشد یک تانک 10 گالنی با نور و جریان مناسب کفایت میکند.مرجان را قبل از قرار دادن در تانک قرنطینه در مواد ذکر شده فرو ببرید و حدود یک هفته آنرا زیر نظر داشته باشید.اگر مشکلی مشاهده نکردید مجددا قبل از قرار دادن در تانک اصلی آنرا در مواد قرار دهید.در صورتیکه با دوستانتان چیزی رد و بدل میکنید توصیه من به شما این است که به دوستانتان کاملا اطمینان نداشته باشید...هیچوقت با خود فکر نکنید که موارد رد و بدل شده فاقد هرگونه انگل میباشد و در هرصورت آنها را در مواد قرار دهید
نتیجه گیری:
شاید دارندگان آب شیرین با نداشتن تانک قرنطینه قسر در بروند اما آب شور بازا باید دیوانه باشند که از تانک قرنطینه استفاده نکنند.با داشتن تانک قرنطینه پول خود را پس انداز کنید و از دست دادن ماهی و داشتن سردرد جلوگیری کنید.....

ماهیهای تانک اصلی از شما سپاسگذاری خواهند کرد


مترجم:سعید
منبع:Quarantine Tank Setup for Aquarium Fish