طوطی 9 سانتیمتری با رنگهای ترکیبی سبز و زرد و با نام غیر رسمی طوطی قد کوتاه زرد توسط تیم اکتشافی بی بی سی در جنگلهای گینه کشف شد.

پرنده ای بسیار کوچک که از شصت دست یک فرد بالغ بزرگتر نیست عنوان کوچکترین طوطی جهان را به خود اختصاص داده است. این پرنده نسبت به بسیاری از حشراتی که در کنار آنها در جنگل زندگی می کند کوچکتر است.

طوطی کوچک در ادامه تصویربرداری های تیم شبکه بی بی سی در جنگلهای پاپوا در گینه نو کشف شد. این طوطی دارای صورت زرد کوتاهتر از 9 سانتیمتر بوده و 11.5 گرم وزن دارد. در این گونه از پرندگان تازه کشف شده، نوع نر و ماده با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند و تنها از طریق ساختار پر بر روی سر طوطی های نر می توان آنها را شناسایی کرد.

پرنده به رنگهای سبز و زرد در خاکریزهای موریانه ها زندگی می کنند. در عین حال طوطی های کوتاه قد زرد رنگ از میوه ها و یا دانه های روغنی تغذیه نمی کنند بلکه منبع اصلی غذای آنها را گلسنگها و قارچها تشکیل می دهدمنبع:عصر ایران