طوطی منقار پهن (Broad-billed parrot) با نام علمی Lophopsittacus mauritianus یک طوطی منقرض شده از خانواده ی Psittaculidae می باشد. این طوطی بومی جزیره ماسکارنه از موریس در اقیانوس هند در شرق ماداگاسکار بوده است . به درستی مشخص نیست که چه گونه هایی از طوطی ها رابطه ی نزدیکی با طوطی منقار پهن داشته اند اما به خوبی مشخص شده است که از قبیله ی Psittaculini می باشد.

طوطی منقار پهن دارای سری بزرگ نسبت به جثه ی بدن می باشد و یک تاج بزرگ متمایز از پر روی سر داشته است . هم چنین منقار در طوطی منقار پهن بسیار گسترده است . سنگواره های باقی مانده از طوطی منقار پهن نشان داده که تفاوت جنسی تنها در ابعاد بدن و سر می باشد. رنگ دقیق بدن آنها نا شناخته است اما شرح معاصر سر را آبی رنگ و بدن را خاکستری مایل به سیاه توصیف می کند و شاید منقار قرمز باشد. اعتقاد بر این است که طوطی منقار پهن پرواز ضعیفی داشته و یا فاقد قدرت پرواز بوده است. طوطی منقار پهن اولین بار به عنوان کلاغ هندی در مجلات کشتی هلندی در سال ۱۵۹۸ به آن اشاره شد و فقط چند شرح مختصر و سه ترسیم از این طوطیوجود دارد. اولین بار نیم سنگواره طوطی منقار پهن به صورت علمی در سال ۱۸۶۶ شرح داده شده است. این طوطی در قرن ۱۷ به دلیل جنگل زدایی ، شکار توسط گونه های مهاجم و احتمالا شکار منقرض شده است.منبع:
طوطی کاسکو فروش کاسکو و طوطی سانان
Parrot VM