با سلام

Super Red Congo Tetra

تترا کنگو رد چری یا تترا کنگو سرخ فوق العاده

خانواده: Characins //
Alestidae
زیستگاه:افریقا //کنگو
طول بدن:7-8 سانتیمتر
طول عمر:
دما:20 الی 28 درجه سانتیگراد
رفتار: ارام
تغذیه:گیاه خوار (همه چیز خوار)
pH: 5.0 – 7.0
Hardness: 18 – 179


نیاز به اکواریمی با طول 120 و عرض 30 سانتیمتر دارد.
دکور نگهداری رودخانه ای و گیاه کاری شده و فضای کافی برای شنا داشته باشد.
گونه ای حساس به اکواریم های تازه راه اندازی شده می باشند.
تعداد 8 تا 10 عدد در اکواریم نگهداری شود.
تغذیه با سخت پوستان و حشرات کوچک انجام میشود.
کرم خونی و گرانول های مرغوب و ارته میا برای رشد و نمای رنگ قرمز لازم است.
نر ها از جنس ماده کاملا بزرگتر و رنگین تر دیده میشوند.
باله های شنا در جنس کاملا متمایز و زائده دار میباشند.

منبع: seriouslyfish.com

عکس: گوگل

ترجمه : جیمز