آبشارهای جواهرده، رامسرنام آبشار: آبشارهای جواهرده، رامسرآبشارهاي جواهرده رامسر-جواهرده در موقعیت جغرافیایی E5027 N3650 در استان مازندران واقع است.


جواهرده در سي کيلومتري جنوب شهرستان رامسر، در دامنه کوه هاي مرتفع سماسوس و در ميان مراتع و چمن زارها واقع شده است. جاده دسترسي به جواهرده از غرب رامسر آغاز شده و در تمام طول مسير با شيبي تند در کنار دره و رودخانه صفارود ادامه مي يابد. با افزايش ارتفاع در طول مسير، به تدريج نوع پوشش گياهي تغيير يافته و از تراکم درختان نيز کاسته مي شود. در نزديکي جواهرده، منطقه کاملا از پوشش جنگلي خارج شده و به چمن زار و بوته زار تغيير شکل مي يابد.

از همين نقطه روستاي جواهرده ديده مي شود. آبشارهاي زيبايي در منطقه جواهرده، خودنمايي مي کنند که مقصد بسياري از گردشگران و طبيعت دوستان به حساب مي آيند. يکي از اين آبشارها در انتهاي روستا و در کنار تخته سنگ بزرگي، پذيراي مهمانان روستاست. اندکي آرميدن در کنار اين آبشار و استفاده از هواي پاک کوهستان، جزء لحظات فراموش نشدني خواهد بود. آبشار صفارود يا آبشار اول جواهرده نيز در 15 کيلومتري جنوب شهر رامسر و رد مسير جاده جواهرده قرار دارد.


اين آبشار فصلي بوده ولي در مواقع پرش منظره زيبايي دارد. رودخانه صفارود يکي از مواهب طبيعي اين منطقه، از دامنه هاي شرقي کوه سماسوس در 24 کيلومتري جنوب غرب رامسر سرچشمه گرفته و ضمن عبور از روستاهاي جواهرده، تنگ دره و صيقل محله از ميان جنگل عبور کرده و در شهر رامسر با يک دنيا خاطره و به آرامي، به دريا مي ريزد. رامسر و جواهرده از مقاصد اصلي مسافران شمال است.منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:آبشارهای جواهرده، رامسر