طوطی بهشتی (Psephotus pulcherrimus) طوطی سایز متوسط رنگارنگ که بومی جنگل های کوئینزلند جنوب کشور ولز مرز جنوب استرالیا بود

این طوطی به صورت جفتی در خانواده های کوچک زندگی میکردند

لانه های خود را در حفره های گود موریانه و جاهای مشابه آن در سطح زمین میساختند

و تا جایی که معلوم شده تغذیه ی آنها از بذر چمن ها بود

دلیل کاهش ناگهانی این نوع طوطی از بین رفتن محیط زیست و شکار توسط حیوانات دیگر بوده

در پایان قرن 19 نادر شد و تا سال 1915 منقرض شده به حساب می آمد

تا چند دهه جست و جو ها ادامه داشت اما آخرین مشاهده ی تایید شده ی این پرنده تاریخ 14 سپتامبر 1927 بود

منبع ویکی پدیا