نام علمی Neophema petrophila

نام رایج
rock elegant طوطی سخره ای

بومی منطقه ی ساحلی جنوب استرالیا جنوب غربی استرالیا و جزایردریایی و جزیره ی rottnest (جزیره ای کنار غرب استرالیا)

طوطی با رنگ سبز زیتونی که بذر های علفزار ها رژیم غذایی آن را تشکیل میدهند

در سال 1841 توسط پرنده شناسی به اسم
John Gould کشف شده

رنگ پرنده زیتونی با خط آبی جلوی صورت است که این رنگ آبی در نر ها بیشتر از ماده ها میباشد

منبع : ویکی پدیا