نام علمی طوطی: Psephotus varius

نام رایج: طوطی مولگا یا طوطی چند رنگ
mulga parrot , many-colored parrot

بومی چوبزار ها و مراتع جنوب استرالیا

نگرانی در مورد انقراض این طوطی وجود ندارد

بعد از اینکه این طوطی به اشتباه Psephotus multicolor نام گذاری شده بود در سال 1910 توسط زیست شناس آمریکایی به نام Austin Hobart Clark به Psephotus varius تغییر نام یافت

از ماه ژولای تا دسامبر بین 4 تا 6 تخم میگذارد

در تصویر زیر طوطی سمت چپ تصویر نر و سمت راستی ماده میباشد
منبع : ویکی پدیا