نام طوطی طوطی بادبزن قرمز یا کله شاهینی Red-fan Parrot Hawk headed parrot

زیستگاه طبیعی جنگل های آمازون

دارای پرهای قرمز رنگی پشت گردنش است که میتواند مانند پنکه آنها را باز کند

تغذیه از میوه ها , بین 2 تا 3 تخم میگذارد

اگرچه برای تکثیر معمولا استفاده نمیشود اما به عنوان طوطی های رایج خانگی استفاده میشوند


در سن جوانی تمایل به اهلی شدن دارند اما زمانی که بالغ هستند بداخلاق و غیر قابل پیش بینی خواهند بود و در مقابل انسان ها و سایر طوطی ها خشن خواهند بود به خصوص در زمان تولید مثل

منبع : ویکی پدیا