سلام
من یه فلاور دارم چند روز اص
لا میلی به غذا نداشت و بعد شروع کرد به غذا خوردن
حالا امروز دوباره غذا نمیخوره و پوستش یه حالت پوسیدگی پیدا کرده و انگار داره جدا میشه...پوسته پوسته شده
نتونستم عکس بزارم