خبرگزاری مهر: تصاویری از شکار کروکدیل نگون بخت توسط یک پلنگ یک چشم در برزیل.