سلام خسته نباشیدببخشیدمن به تازگی بابام یه بلبا برام اورده نمیدونم چنسالشه وجنسیتش چیه فقط وقتی اوردش پنجه های پاش چنتاش کنده شده بودمریضه چجوردرمانش کنن ب دامپزشکم دسترسی ندارم لطفاراهنماییم کنید