با سلام


میریوفیلیوم ماتوگروسینسی
قرمز و سبز(Myriophyllum mattogrossense)

تیره:هالوراگاسه
خانواده:میریوفیلیوم
مبدا:امریکای جنوبی برزیل
طول رشد: 100 سانتیمتر
دما:22-27 درجه سانتیگراد
نگهداری:متوسط////آسان
رشد:زیاد
نور:زیاد////متوسط

جز بهترین گیاهان اکسیژن دهنده اکواریمی میباشد.
بعلت ذخیره گازی در بافت ساقه و برگ حتی شب هنگام هم اکسیژن پس میدهد.

در صورت کود دهی (آهن)مناسب و نور زیاد رشد بسیار رشد مناسب و رنگ قرمز زیبای به نمایش میگذارد.
هرس دائم لازم دارد بعلت رشد بالای این گیاه چه در رنگ سبز و چه قرمز .
کاشت این گیاه در پلنت های سبک هلندی منظره خوش منظر و زیبا رو بوجود می اورد.
منبع: plantedtank.net
منبع: aquaticplantcentral.com