با سلام


گیاه اکواریمی کرینیوم کالامیستارتیوم(Crinum calamistratum)


خانواده:
کرینیوم
مبدا:غرب افریقا
طول:؟
دما:22-28 درجه سانتیگراد
نور:زیاد
رشد:اهسته
نگهداری :متوسط


این گیاه پیاز دار فوق العاده زیبا و خوش منظر است.
برگ ها از دیگر خانواده کرینیوم باریکتر است.
در صورت بستر غنی کود دهی منظم و co2 بسیار زیبا در تانک گیاهی جلوه دار است.

منبعlantedtank.net