در این مقاله به بررسی مزایا و معایب عروس هلندی لوتینو میپردازیم.
عروس هلندی نژاد لوتینو یکی از اصیل ترین و زیبا ترین و خوش سیما ترین عروس در میان سایز نژاد های دیگری از عروس هلندی می باشد و این جذابیت به گونه ای است که سبب دلربایی افراد گوناگونی به این نزاد از عروس شده و حتی در بسیار از آمارگیری هایی که در بسیار از سایت های خارجه برگزار شده یکی از عوامل اصلی علاقمند گشتن افراد به عروس هلندی به دلیل جلب توجه نمودن این نژاد از عروس هلندی می باشد.


ولی با این حال عروس لوتینو با در نظر گرفتن تمام زیبایی های آن دارای یک سری معایبی بوده و معمولا افراد هرگز به آن توجه نمی کنن.

از جمله:


وجود کور رنگی در این نوع نژاد

که هرگز قابل برطرف گشتن نیست.


در ادامه باید گفت این دسته از عروس ها به عبارتی عروس هایی از نژاد زال هستند

بنابراین باید دانست که عروس های لوتینو بیش از سایر عروس هلندی های دیگر به نور خورشید حساس هستند.


مشکل دیگر در خصوص کمیاب بودن نژاد این دسته از عروس ها است

و در برخی آمارگیری ها باید گفت از چهار جوجه عروس تنها یکی از آنها لوتیو خواهد بود.که البته باز هم بستگی به اجداد عروس و والدین آنها خواهد داشت.


و مشکل بعدی در خصوص کم هوش بودن این دسته عروس ها می باشد که البته این نسبی بوده و صحت قطعی ندارد.


و دیگر مشکل در خصوص سخت جفت شدن این دسته از عروس ها می باشد


و مشکل دیگر آن که تعیین جنسیت آنها بسیار سخت بوده و در مواقعی امکان ناپذیر بوده و تنها خود عروس ها قادر به تشخیص هم جنس یکدیگر هستند.

منبع : www.cockatiel.com

مترجم : معدن زاده