پارک های ملی ردوود در کالیفرنیا(Redwood National Parks)


به جهت داشتن درختان غول پیکر شهرت دارد.

محل رشد آنها در کوه های سیرا نوادا است و دارای پوسته ای ریش ریش هستند.

این درختان از لحاظ رشد سریع ترین رشد را در ميان درخت های جهان دارند.

بزرگ ترین آنها، ژنرال شرمن، عظیم ترین موجود زنده جهان است، يعنی 10 برابر بزرگ تر از يك نهنگ آبی.
منبع : ویکی پدیا