حیوانات غول‌پیکر جهان ما

برخی از حیوانات به راحتی باعث ناراحتی شما می‌شوند اما با دیدن این حیوانات غول‌پیکر که مانند آنها در جهان نیست شاید وحشت زده شوید.

تمساح – طول 5.5 مترخرچنگ نارگیل – طول پنجه‌ها 1 مترخوک چینی – 900 کیلوخفاش – طول 1.7 متر در مالزیخرچنگ دریایی – 19 کیلو در ژاپنعروس دریایی – 200 کیلوهزارپا – 30 سانتی متر در آمازونخرگوش – 10 کیلو در فنلاندگاو – بیش از یک تنسگ دانمارکی – به طول 2.21 متررتیل – به طول 30 سانتی مترگربه – 14 کیلوآناکوندا – به طول 12 مترقورباغه – 3 کیلوسفره ماهی غول‌پیکر در آب‌های شیرین – 600 کیلوحلزون آفریقایی – به طول 20 سانتی‌مترستاره دریایی – به قطر 60 سانتی‌مترپروانه اطلس – با قطر 30 سانتی‌مترسمندر غول پیکر چینی –به طول 1مترکرم استرالیایی به طول 4 متر