دوستان عزیز با عرض شرمندگی
ابینوس فروش رفت
نمیدونم والا من خیلی وقته برا فروش گذاشتم ولی یهو چند نفر با هم خواستن
ایشالا بتونم در موارد دیگه از شرمندگیتون درام
از مدیران سایتم تشکر میکنم و تقاضا دارم تاپیک رو قفل کنند


-------------------------------------------

یاداشت مدیریت:


تاپیک فروش ابینوس بسته شد.

دلیل قفل شدن تاپیک : فروخته شد