ماهی رنگین کمان فورکتایل چشم آبی(Forktail Blue-eye)نام علمی: Popondichthys furcatus (Nichols; 1955)
مترادف: Popondetta furcata, Pseudomugil furcatus
نام علمی:ماهی رنگین کمان فورکتایل چشم آبی (Forktail rainbowfish, Forktail Blue-eye)
گروه: Rainbowfish
زیستگاه:آسیا،پاپوآ،گینه نو
سایز :5 الی6 سانتیمتر
زیستگاه طبیعی:در آبهای نسبتا سریع و روان ، جنگلهای انبوه همراه با پوشش گیاهان آبزی متراکم
رفتار اجتماعی: صلح جو،این گونه را می توان با سایر گونه ها از جمله دانیو ها و تتراها و باربها کوچک نگهداری کرد.
غذایی:همه چیز خوار،در انتخاب غذای سخت گیر نبوده و اکثر غذاهای منجمد و خشک و زنده که داخل دهانش جا شود را می خورد.
تکثیر:آسان
تانک مناسب:حداقل 60 لیتر
جمعیت در تانک:6 الی 8 ماهی برای 70 لیتر
دکوراسیون:تانک کاشته شده با انواه گیاهان شناور را می پسندد.
دمای مناسب:24 الی 28 درجه سانتیگراد
PH:7-8
سختی:5 الی 12 NK °
طول عمر:3 الی 6 سال
توضیحات:نرها در گاهی اوقات نسبت به ماده ها رفتاری پرخاشگرانه دارند البته این حالت بیشتر در مواقعی که یک نر در کنار یک ماده نگهداری می شود اتفاق میفتد و بهتر است که در گروه نگهداری شوند.نرها دارای دو باله پشتی از هم جدا شده توسط یک شکاف کوچک می باشند.رنگ بدن آنها زرد متمایل به سبز است و باله پشتی و مخرجی در نرها شفاف با حاشیه زرد می باشد.در حالی که ماده ها دارای شکمی شفاف همراه با باله دمی زرد رنگ می باشند.
نرها دارای باله های بلندتر و کشیده تر نسبت به ماده ها دارند رنگ آمیزی در نرها درخشانتر می باشد که نوک باله ها عمدتا به رنگ نانجر می باشد.تخم ریزی این گونه در گروه به نسبت 2 الی 3 نر به 8 الی 10 ماده در تانکی با گیاهانی برگ ریز متراکم در سر تا سر تانک می باشد.ماده ها در طول روز تنها 5 الی 10 تخم می گذارند عمدتا تخمها را بر روی گیاهان می چسبانند.بعد از عمل تخم ریزی توسط ماده می توان تخمها را به تانکی مجزا با آبی کم عمق و بدونه جریان انتقال داد. در هفته اول پس لز هچ شدن تخمها به دلیل اینکه لاروها بسیار کوچک می باشند می بایست لاروها را توسط آب سبز تغذیه نمود پس از آن می توان لاروها را توسط آرتیما تغذیه نمود.

ماهی نر:
ماهی ماده:منبع:
http://diszhal.info/english/rainbowfish.php

مترجم:سعیدز