خبر آنلاین: قاضی دادگاهی در داکای بنگلادش قرار شد در پرونده دعوای دو صاحب طوطی تصمیم گیری کند.
داستان از این قرار بود که عبدل ودود (مردی که در عکس می بینید) با دوست خود مشاجره و دعوا می کند. طوطی ماده او در کنار طوطی دوستش زندگی می کرد اما بعد از دعوای پیش آمده، دو طوطی جور این نزاع را پرداخته و از هم جدا شدند.


ظاهرا صاحبان دو طوطی روی دنده لج و لجبازی افتادند اما پرنسس (طوطی متعلق به ودود) از دوری جفت خود غمگین شده و دیگر غذا نمی خورد.
اعتصاب غذای طوطی باعث شده تا عبدل ودود به دادگاه شکایت کرده تا شاید دو طوطی دوباره کنار هم قرار گیرند.
اما قاضی بی رحم گوشش به این حرفها بدهکار نبوده و بعداز اصرار صاحب طوطی نر، رای داد که پرنسس و ودود باید جدایی را تحمل کنند.