تاپ ناپ: شاید این آلبوم عجیب ترین مطلبی باشد که در هفته گذشته خوانده باشید. هنرمند چینی به نام لو یانگ در جدیدترین پروژه اش از اجساد بدن چندین قورباغه برای هنر نمایی خودش استفاده کرده است.

او با اتصال اعصاب بدن این قورباغه ها به دستگاه کنترولر صوتی و ارسال امواج الکتریکی به آن ها باعث حرکت آنها متناسب با موسیقی می شود. دیدن این اثر او کمی رعب آور است و قبل از اینکه در مورد این هنرمند قضاوت کنید بهتر است بدانید که او این قورباغه ها را بعد از کالبد شکافی های آموزشی در دانشگاه ها و مدارس بصورت بی جان تحویل گرفته است.