این عکس های متحرک توسط یک عکاس ژاپنی به نام یوتاکا کیتامورو عکس برداری شده اند.

او در این سری از تصاویر متحرک باز شدن انواع غنچه گل ها را به تصویر کشیده است.
منبع:topnop.ir