پدر و پسری جان ۲آهوی یخ زده که بر روی دریاچه افتاده بودند را نجات دادند.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از فارس: آهوی یخ زده روی دریاچه آلبرت لی در «مینه سوتا» توسط پدر و پسری نجات یافتند.پای یکی از این 2حیوان از سرما به هم گره خورده بود، جیمز و پدرش با دقت زیاد که به آنها آسیبی نرسد این 2حیوان را نجات دادند.
آنها مدت سه روز در آنجا مانده بودند.منبع:زیست آنلاین