پناهگاه حيات وحش فريدونكنار، مازندرانereydoonkenar nature reserveنام فارسی : پناهگاه حيات وحش فريدونكنارپناهگاه حيات وحش فريدونكنار بين N3635 عرض شمالي و E5131 طول شرقي و در جنوب شرقي درياي خزر واقع شده است.

مساحت آن در حدود 46هكتار مي باشد.اين پناهگاهها با مساحت تقريبي 90 هكتار در 5 كيلومتري جنوب شرقي فريدونكنار واقع شده و به صورت تالابي با موجودات و گياهان آبزي متنوع و زيستگاهي مناسب براي پرندگان مهاجر آبزي و به ويژه گونه نادر درناي سيبري كه تنها چند قطعه از آنها در محدوده آن زمستان گذراني مي كند.


پناهگاه حیات وحش فریدونکنار طی مصوبه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۵۴/۵/۲۱ با وسعت ۴۷ هکتار (متعاقب تجاوز به عرصه و تغییر کاربری اراضی در حال حاضر به حدود ۳۵ کاهش یافته است) این منطقه بصورت اراضی زراعی و ماندابی جلگه ای، و بخش کوچکی از آن بصورت آبگیر طبیعی بعنوان پناهگاه و زیستگاه پرندگان مهاجر زمستانگذران است. تجاوز به عرصه و تخریب اراضی ملی، صید و شکار بی رویه و غیر مجاز از مهمترین تعارضات منطقه به شمار می رود.


پوشش گیاهیممرز , لور, زبان گنجشك ,‌ لرگ ,‌ مرغ ,‌ اویار سلام و سوروف.


پرندگان : اردك سر سبز , خوتكا ,‌ نوك پهن , غاز خاكستری ,‌ درنای سیبری و‌ گیلاز.


تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تاکنون : از سال 1352


موقعیت عمومی منطقه : شرق فریدونکنار ( 2کیلومتری )


وسعت منطقه : 90 هکتار ( متعاقب تجاوز به عرصه و تغییر کاربری اراضی در حال حاضر به حدود 35 هکتار رسیده است )


ویژگی و سیمای عمومی منطقه( شامل وضعیت توپوگرافی , چشم انداز, پو شش گیاهی وگونه های شاخص گیاهی , وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدورها )
بصورت اراضی زراعی و ماندابی جلگه ای ، و بخش کوچکی از آن بصورت آبگیر طبیعی با عنوان پناهگاه

جاذبه های اکوتوریستی : زیستگاه پرندگان مهاجر زمستان گذران


وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی : جوامع محلی و سکونت گاههای روستائی و معیشت کشاورزی


تعارضات مهم منطقه : تجاوز به عرصه و تخریب اراضی منابع ملی صید و شکار بی رویه و غیر مجاز


تجهیزات و امکانات : تجهیزات مستقل ندارد و توسط محیط بانان و حین گشت بازدید می گردد .

منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:پناهگاه حيات وحش فريدونكنار، مازندران