پناهگاه حيات وحش سمسكنده، سارىنام انگلیسی: Semeskandeh nature reserveنام فارسی : پناهگاه حيات وحش سمسكنده


پناهگاه حيات وحش سمسكنده بين N3632 عرض شمالي و E5207 طول شرقي و در اطراف استان مازندران و شهرستان ساري واقع شده است.


مساحت آن در حدود 990 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط , انجيلي و ممرز.


پستانداران : گوزن زرد ايراني و قرقاول .


اين منطقه كه از سال 1352 تحت حفاظت بود در سال 1354 به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شد.
این منطقه با ۱۰۰۰ هکتار مساحت در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق ساری واقع شده و مسیر دسترسی آن از ساری تا سمسکنده بوده و در ادامه با یک جاده روستایی به داخل محوطه راه می‌یابد.اين منطقه به وسعت ۱۰۰۰ هکتار از گونه‌هاى جنگلى - جلگه‌اى تشکيل شده است.


اين مناطق به صورت دو منطقه جداگانه و با مساحت 1041 هكتار و 56 هكتار واقع در حومه شهرستان ساري و مديريت يكپارچه به صورت اراضي جنگلي مناطق جلگه اي خزري با گونه هاي شاخص بلوط ، انجيلي ،‌آزاد ،‌توسكا مي باشـــــــــد و به عنوان زيستگاه و محل تكثير گوزن زرد پس از تكثير و پرورش در پناهگاه به زيستگاه اصلي گونه در دز و كرخه و همچنين ديگر زيستگاهها چون جزيره اشك و ميان كــتل فارس انتقال و رهاسازي شده اند. شغال ، گربه جنگلي ، سنجاب و سمور جنگلي و گراز از گونه هاي پستاندار و عقاب جنگلي ، جــغد و كبوتر جنگلي نيز از پرندگان شاخص اين مناطق مي باشند.


اين پناهگاه از معدود جنگل هاي جلگه اي بازمانده از جنگل هاي خزري به شمار مي آيد .


تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تاکنون: از سال 1352


موقعیت عمومی منطقه : جنوب شرقی شهرستان ساری و بصورت اراضی جنگلی جلگه ایوسعت منطقه : 1041 هکتار


ویژگی و سیمای عمومی منطقه( شامل وضعیت توپوگرافی , چشم انداز, پو شش گیاهی وگونه های شاخص گیاهی , وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدورها )
بصورت اراضی جنگلی جلگه ای ، دامنه های جنگلی کم ارتفاع


جاذبه های اکوتوریستی : اراضی جنگلی جلگه ای و نزدیک به شهر و روستا و جاده اصلی ساری - نکا


وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی : جوامع محلی و سکونت گاههای روستائی و معیشت کشاورزی و باغداری


تعارضات مهم منطقه : تجاوز به عرصه و تخریب اراضی منابع ملی ، تغییر کاربری اراضی ،


تجهیزات و امکانات : تجهیزات و امکانات حفاظتی مراکز محیط بانی و سر محیط بانی و با 1 دستگاه خودرو و 3 موتور تریل


سایر ملاحظات :در حال حاضر با انتقال چند راس مرال بعنوان مرکز تکثیر مرال در حال فعالیت می باشد.
منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک:پناه‌گاه حيات وحش سمسكنده، سارى