یک هنرمند عکاس پس از مرگ مادرش، از لحظات پایانی زندگی حیوانات عکسهای زیبا و غم انگیزی را عکسبرداری کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،«عیسی» هنرمند عکاس پس از مرگ مادرش علاقه مند به این پروژه شد.

وی در یک مصاحبه گفت: در تمام مدتی که مادرم را تا دم مرگ همراهی میکردم تجربه ای بود که تاثیر عمیقی روی من گذاشت و مرگ او این فکر و ایده را به من داد.

وی در این عکسها صورت حیوانات مزرعه یا خانگی مختلف را در آخرین روزها و سالهای زندگی شان نشان میدهد.

این عکاس زمان زیادی را با حیوانات از نزدیک صرف کرده است.


اسب 33 ساله

سگ چوپان آبی استرالیایی 19 ساله

گوسفند فنلاندی 12 ساله


اسب پیر عربستان، 28 سالهخوک 13 ساله ترزاگوسفند 13 سالهسگ صلیب سرخ 14 سالهخوک 12 سالهبز کوهی 21 سالهگرگ 17 ساله

منبع:زیست نیوز