پناهگاه حيات وحش راسوند، مرکزی
نام انگلیسی: Rasvand nature reserveنام فارسی : پناهگاه حيات* وحش راسوند


منطقه راسوند در جنوب غربی استان مرکزی وغرب اراک وجنوب شهر شازند واقع شده وفاصله آن از شهر اراک ۳۲کیلومتر است.نزدیکترین محل شناخته شده به این منطقه شهر شازند می باشد که در مجاورت منطقه قرار دارد.


وسعت این منطقه ۱۰۵۰۰هکتار می باشد.راسوند منطقه ای کوهستانی به صورت رشته کوهی مایل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقی کشیده شده است.بلند ترین قله استان مرکزی به نام قله شهباز با ارتفاع ۳۳۸۸متر در این منطقه واقع گردیده است.منطقه راسوند دارای طیفی از زیستگاههای مختلف نظیر صخره ها،دره ها،تپه ماهورها،مراتع،غارها،کشتزا رها وانواع اکوسیستم انسان ساخت را در بر می گیرد.


تاريخ تاسيس منطقه از ابتدا تا كنون: اين منطقه در سال 1381 توسط شورايعالي حفاظت محيط زيست به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين گرديد.موقعيت عمومي منطقه:منطقه راسوند در جنوب غربی استان مرکزی وغرب اراک وجنوب شهر شازند واقع شده وفاصله آن از شهر اراک ۳۲کیلومتر است.نزدیکترین محل شناخته شده به این منطقه شهر شازند می باشد که در مجاورت منطقه قرار دارد.از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصل E492200 الي E493100 طول شرقي و N334730 الي N335730 عرض شمالي واقع شده است.وسعت منطقه: وسعت این منطقه ۱۰617هکتار می باشد.


ويژگي و سيماي عمومي منطقه (شامل وضعيت توپوگرافي، چشم انداز، پوشش گياهي و گونه هاي شاخص گياهي، وضعيت عمومي حيات وحش و گونه هاي شاخص و كريدورها): راسوند منطقه ای کوهستانی به صورت رشته کوهی مایل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقی کشیده شده است.بلند ترین قله استان مرکزی به نام قله شهباز با ارتفاع ۳۳۸0متر در این منطقه واقع گردیده است.منطقه راسوند دارای طیفی از زیستگاههای مختلف نظیر صخره ها،دره ها،تپه ماهورها،مراتع،غارها،کشتزا رها وانواع اکوسیستم انسان ساخت را در بر می گیرد.


حیوانات منطقه شامل:بز،قوچ ومیش،پلنگ،روباه،شغال،خرگو ش،تشی،گراز،کفتار،کبک،تیهو ،عقاب،جغد،سهره..میباشد.فلو منطقه از انواع مختلف گیاهان علفی،بوته ای،درختچه ای ودرختی تشکیل شده است.گونه های غالب منطقه شامل:استی پا،گل گندم،کنگر،فرفیون،فستوکا و... می باشد.


جاذبه هاي اكوتوريستي: سورانه، ارتفاعات شهباز ، اردوگاه باغك ،گياهان دارويي، چشمه دروغ زنهوضعيت عمومي اقتصادي اجتماعي
: هيچ روستاي داخل منطقه وجود ندارد.


منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:پناهگاه حيات وحش راسوند، مرکزی