سلام خوب هستید داداش من یه نر گرگی رو با ماده سفید مهر جفت زدم دوتا تخم گذاشتن میخواستم ببینم چی در میاد حدودی هم باشه اوکی هستش ممنونم ازت .