دوستان خواهش میکنم کمک کنین یه موش بابام آورده بود که گربش بخوره!! بش گفتم که معلوم نیس سالم باشه یا نه و نذاشتم که بده بخوره و با خودم آوردم خونم تا فردا که دوباره بابام ببرش همونجا که ازش آورده بودش. تو یه ظرفی گذاشته بودمش درشو باز گردم براش غذا بذارم در رفت...!!! حالا چه کار کنم؟ میترسم بی زبون بمیره از گشنگی یا اینکه بره تو آشپزخونه و واویلا...!!! چه کار کنم که پیداش کنم؟؟؟ هر چی میگردم پیداش نمیکنم...!!!