فبلا هم بار ها تذکر دادیم ، بالا آوردن تاپیک باید با توضیح کوتاهی از محصول باشه نه ۲ کلمه

تاپیک قفل شد