دانش > طبیعت - پرستوهایی که روی این دریاچه افریقایی پرواز میکنند، باید خیلی مراقب خود باشند، چون هر آن ممکن است که یک ماهی ببری از آب بیرون پریده و آنها را شکار کند.

آب*های این دریاچه در آفریقا به نظر آرام میرسند. پرستوهای مهاجر هم دارند نزدیک سطح آب دریاچه پرواز میکنند، که ناگهان یک ماهی از زیر سطح آب به هوا می*پرد، و یک پرستو را (که خود یکی از سریعترین پرندگان است) از هوا می قاپد.نیکو اسمیت، رئیس بخش علوم محیط زیست دانشگاه نورث وست در پوچفستروم آفریقای جنوبی میگوید: «کل فرایند پریدن و گرفتن این پرنده در حال پرواز آن چنان سریع اتفاق افتاد که مدتی طول کشید تا بتوانیم چیزی را که دیده* بودیم، درک کنیم».

وی می*افزاید که پس از این که توانستند چیزی را که دیده بودند، خوب هضم کنند «اولین واکنش ما خوشی ناب بود، زیرا شاهد چیزی بودیم که واقعا باورنکردنی و منحصر به فرد بود».

این اولین بار است که دیده میشود یک ماهی آب شیرین، پرندگان را در حین پرواز به عنوان طعمه صید میکند. از دهه 1940/1320 شایعاتی در مورد رفتارهای باور نکردنی ماهی*های ببری افریقایی که بعضا طولشان به یک متر هم میرسد، وجود داشت،. اما اسمیت میگوید که گروه او هیچ گاه این حرفها را باور نکرده بودند.


در نتیجه وقتی که شروع به تحقیق درباره زندگی و مهاجرت این حیوانات به دریاچه آفریقای جنوبی در پارک ملی ماپانگیوبو کردند، قطعا انتطار دیدن ماهیهایی که از آب به بیرون پرواز میکنند را هم نداشتند.


با این حال محققان در طول دوره حضور خود در کنار دریاچه، روزانه شاهد تقریبا 20 مورد حمله موفق این ماهیها برای گرفتن پرستوها بودند. این حملات از تعقیب کردن پرستو توسط ماهی در سطح آب و بعد پرش به سوی پرستو گرفته تا حملات مستقیم از آب*های عمیقتر را شامل میشدند.


به گفته اسمیت علت این که این رفتار جالب توجه، تاکنون نادیده مانده بود این است که تحقیق روی ماهیهای آب شیرین در آفریقا محدودیتهای بسیاری به همراه دارد. او می افزاید «امیدواریم که یافته های ما واقعا منجر به جلب توجه دیگران به اهمیت پژوهشهای بنیادین آب شیرین و به ویژه رفتار ماهیها شود».