گاهی اوقات به دنبال جرب های خرمن عفونت در پنجه ها شکل می گیرد و سگ پیوسته آن ناحیه را می لیسد و باعث ایجاد عارضه ای می شود که ما آنرا گرانولوم ناشی از لیسیدن می نامیم و نقاط دیگری که به گرانولوم
ناشی از لیسیدن دچار می شوند شامل قسمت پیشین دست یا سطح جانبی پا (اغلب ناحیه پس زانو) یعنی مناطقی هستند که سگ می تواند آسان و راحت به آنها دسترسی پیدا کند

علت
به نظر می رسد که نژادهای بزرگ تر به ویژه لابرادور و باکسر و گریت دین زمینه ابتلا به این عارضه وجود داشته باشد.عامل دیگر خستگی بویژه در هنگامی است که سگها برای مدت طولانی تنها و بدون تحرک رها می شوند

درمان
درمان ان دشوار است و مسلما عارضه ای ست که نیاز به مراقبت توسط دکتر متخصص دارد.رضایت بخش ترین درمان جراحی انجمادی می باشد.یعنی موضع به مدت چهار یا پنج دقیقه و در صورت لزوم تکرار آن در طی سه هفته انجام می گیرد
در این روش درمانی هیچ نیازی به بند پیچی نیستمنبع www.dogcaie.com
ترجمه نسرین.ح