سللم خدمت استاد فلاح عزیز واقعا از مطالب خوبتون ممنونم.
ببخشی استاد یک سوال داشتم
اگه میشه لطفا فرق کبوتر پلنگی وسوسکی را بگید