پیغوی کوچک


نام علمی : Accipiter Badiusنام انگلیسی: Shikra نام فارسی: پیغوی کوچک


مشخصات ظاهری: پرنده ی ماده، 33 سانتیمتر و پرنده ی نر، 29 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر شبیه قرقی است با این تفاوت که دمش کوتاهتر و انتهای آن گردتر است، و شباهت بسیار با پیغوی نر دارد، اما کوچکتر از آن است.

این پرنده دو نژآد دارد که در نژاد ایرانی ، پرنده ی نر دارای روتنه ی خاکستری کمرنگ، با انتهای بال های تیره و زیر تنه ی سفید کرمی است. در پرنده ی ماده ، روتنه قهوه ای کمرنگ، با نوار سیاهی نزیدگ انتهای دم و ته بال های سفید که دز زیر سیاه است.

پرنده ی نر، در حالت نشسته، خط مرکزی تیره ای در زیر چانه دارد. گونه هایش خاکستری است و طوق نخودی کمرنگی در گردنش دیده می شود. د رپرنده ی جوان، در زیر تنه ، خال های عرضی تیره (که در قرقی جوان اغلب خط خطی است) و در بالای دم نواری کمرنگ مشاهده شده و شباهت بسیار با پیغوی نابالغ دارد.

صدا: صدای این پرنده آرام و شبیه «چه- ویک-چه-ویک» یا شبیه جغد به صورت «کیک-کویی» شنیده می شود.


زیستگاه: این پرنده در بیابان ها و شیب های درخت دار و مناطق جنگلی، که درختهای پراکنده ای دارد، به سر برده و روی درختان آشیانه می سازد. در ایران؛ به صورت مهاجر تابستانی؛ درشمال و شمال شرقی و در زمستان در جنوب شرقی و جزیره قشم نیز دیده می شود.


حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است، بنابراین، برای حفاظت ازآن، اقدامات ویژه حفاظتی ضروری است.منبع:کویرها و بیابان های ایران