جایگاه در تمامی شرایط آب و هوایی مختلف ضمن داشتن دمای منااسب باید عاری از رطوبت باشد و در عین حال برای تامین و حفظ بهداشت، سلامتی و قابلیت باروری باید از تهویه و روشنایی خوبی نیز برخوردار باشد.

در تهیه نقشه و احداث جایگاه اسب موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:

۱- محل احداث جایگاه
۲- محاسبه زیر بنای جایگاه۳- دیوار، سقف و پوشش لازم۴- بخش های مختلف جایگاه و آخور ها۵- تهویه جایگاه۶- بستراین محل باید خشک، نفوذ ناپذیر و بلندتر از سطح هم جوار باشد.

جایگاه اسب باید پشت به جهت وزش بادهای محلی، نزدیک جاده ارتباطی مناسب، دور از مراکز جمعیت انسانی و صنعتی باشد ضمن آنکه در مسیر حوادث طبیعی نباشد و نکته قابل توجه آنکه آب آشامیدنی مناسب داشته باشد.
بسته به شرایط محیطی، ساختمان و بافت جایگاه و جهت آن فرق می کند.

در محاسبه زیربنای مفید جایگاه کوچکی و بزرگی اسب، جنس اسب، نحوه بهره کشی از اسب و نحوه استقرار یا مجزا کردن اسبان از هم مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه سطح جایگاه اسبان موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند و ابعاد مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردارند: طول غرفه (اصطبل)، عرض غرفه، عرض راهرو جایگاه و کانال ادرار و ارتفاع جایگاه.
طول غرفه اسب باید به نحوی باشد که نه مدفوع اسب به راهرو ریخته شود و نه اینکه دست و پای حیوان درون کانال ادرار فرو رود.

عرض نیز به شکلی می باشد که تغذیه و مراقبت از حیوان را آسان نماید و موجب راحتی آن در پس و پیش گردنش باشد و حیوان بتواند به راحتی پاهای خود را دراز کند.
مساحت غرفه برای اسبهای سواری حدود ۱۰، برای مادیان و سیلمی حدود ۱۲، برای مادیان آبستن ۲۰ و برای مادیان و کره ۲۱/۵ مترمربع مناسب است. بین غرفه ها دیوارهای ضخیم و به ارتفاع ۱۴۵ سانتی متر به اضافه ۱ متر شبکه سیمی روی آن جهت دیدن اسبها توسط یکدیگر ساخته می شود.در به عرض ۱۱۰ و ارتفاع ۲۴۰ سانتی متر به صورت لولایی مناسب است.

راهروی سرویس دهی باید حدود ۲/۵ تا ۳ متر باشد و در انتهای آن در دو لنگه با ارتفاع ۳ متر نصب می گردد. آخور در دیوار سمت راهرو و آبشخور در گوشه مقابل آن در دیوار روبروی در ساخته می شود. ارتفاع آخور بسیار مهم است. ارتفاع لبه جلویی آن حدود ۰/۶۵ قد اسب، ارتفاع کف نصف قد مناسب است هرچند که امروزه آخورهای کوتاه و نزدیک زمین با ارتفاع کم توصیه می شود.

از مهمترین موارد قابل توجه در ساخت جایگاه که متأسفانه در ایران توجه چندانی به آن نمی شود، ارتفاع سقف است که باید به اندازه ای بلند باشد که تهویه به خوبی انجام شده و دمای جایگاه حتی در گرمترین شرایط حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد باشد و برای این منظور می توان جایگاه را به ارتفاع حدود ۴ متر ساخت.

پنجره های جایگاه باید به نحوی باشد که در هنگام باز بودن، جریان هوا، کوران، ایجاد نکند. بهترین نوع پنجره برای تامین این منظور پنجره های کلنگی می باشد. پنجره ها باید نزدیک سقف باشند تا نور خورشید مستقیما” به چشمهای اسب نتابد. زین خانه، درمانگاه، انبار مواد غذایی، خانه های کارگری، دفتر اداری، رستوران و … با توجه به اندازه مجموعه در محل مناسب ساخته می شود.
از دیگر قسمت های یک اسبداری گردشگاه (پادوک) هاست که ابعاد خاصی ندارند و بسته به تعداد اسب ساخته می شوند.

مساله بسیار مهم در ساخت این قسمت بستر آن است که می تواند مخلوطی از خاک اره با شن یا ماسه باشد ضمن اینکه باید زه کشی مناسبی نیز داشته باشد، همچنین قسمتی از آن مسقف باشد.
در باشگاه های سوارکاری مانژ از اهمیت خاصی برخوردار است.

انواع و ابعاد مانژها شامل:مانژ بیضی (۴۰(۲۰*، گرد (قطر۲۴)، مانژ تمرین (۶۰*۴۰) مانژ مسابقه (۸۰*۶۰ یا بزرگتر)، درساژ (۴۰*۲۰ یا ۶۰*۲۰)، چوگان (۱۸۵*۲۷۵متر) است. بستر مانژها معمولا” از ماسه به همراه خاک اره با زیر سازی مناسب ساخته می شود.