چک بوته ای


نام علمی : Saxicola Rubetraنام انگلیسی: Whinchat نام فارسی: چک بوته ای


مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/12 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک ، دم کوتاه، سر اندکی کوچکتر از چک و شاهپرهای بالش از آن بلندتر است ( معمولا تا نیمه دم می رسد). از چک، به واسطه ی ترکیب رنگ ها و خطوط قهوه ای دمگاه، کناره های سفید قاعده ی دم، خط ابرویی سفید( در پرنده ی نر) و نوار سفید بین قسمت سیاه سر و گلوی نارنجی اش، متمایز می شود.

پرنده ی ماده کدرتر بود و با گلوی کمرنگ و حشایه های صورت، که بیشتر قهوه ای است، دیده می شود. روی شاهپرهای اولیه، خصوصا در پرواز، خال های سفیدی به چشم می خورد. (ممکن است این خال ها در پرنده ی جوان ، در اولین پاییز دیده نشود).

زیستگاه: زیستگاه این پرنده در مناطق باز بیشه ای ، نواحی مخروبه، حاشیه ی تالاب ها و هنگام مهاجرت در اراضی تحت کشت، به سر برده و در پای بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

منبع:کویرها و بیابان های ایران