هر چه گشتم در مورد ماهی پانچکس و تشخیص جنسیت و .....تو سایت مطلبی پیدا نکردم از دوستان خواهش میکنم کسی اگه از این نوع ماهی در تانکش داره یا تکثیر کرده یا اطلاعات کافی داره مطلب بذاره لطفا.

در ضمن اگه موضوع رو جای بدی شروع کردم از مدیریت عذرخواهی میکنم.

ممنون