سلام

خیلی خوبه

اگه می شه یکم توضیح در مورد مواد و وسایل مورد استفاده بگید.

گیاه سمت چپ هم فکر می کنم دراسینا پرچمی باشه.

شاد و پیروز باشید
محمّد رازقی