تالاب کیاکلایه لنگرود


نام انگلیسی: Kia-Kelaieh wetland نام فارسی : تالاب کیاکلایه


تالاب كياكلايه يكي از غني ترين تالاب هاي استان گيلان به لحاظ تنوع گونه هاي حياتي بوده و در جذب گردشگر و افزايش درآمد اقتصادي حاشيه نشينان و حفظ محيط زيست طبيعي داراي اهميت و توان بالايي است.

اين تالاب از پتانسيل هاي اكوتوريستي شهر لنگرود است كه در شرايط پايكوهي با ظرفيت بالاي گردشگري در مسير جاده ترانزيت شمال قرارگرفته است.
تالاب كياكلايه لنگرود در نظر حاشيه نشينان به واسطه تأمين آب زراعي و كم و زياد شدن آب در طول فصل، معروف به استخر كياكلايه است، با توجه به جريان طبيعي آب و وجود شرايط تالاب طبيعي از گذشته زمين شناسي ناحيه، پس روي آب درياي خزر و شرايط تالابي در حال حاضر، واژه تالاب براي اين استخر به كاربرده مي شود.

مساحت اين تالاب حدود 300 هكتار بوده از يك طرف به شهر لنگرود و محور ترانزيتي رامسر - رشت و از سه طرف ديگر به شاليزارها و در فاصله اندكي با كوهپايه ها و با چشم اندازي زيبا قرار گرفته است.
با توجه به اينكه تالاب توان گسترش فضاي فيزيكي در اطراف خود را دارد مي تواند در افزايش اشتغال، درآمد اقتصادي، همچنين حفظ محيط زيست و با گذران اوقات فراغت نواحي شهري و اطراف خود، تأثير فراواني داشته باشد.

بدين ترتيب اين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه از نظر پتانسيل اكوتوريستي، تالاب كيا كلايه لنگرود در 9 ماه از سال قابليت استفاده توريستي داشته و با اجراي پروژه هاي مناسب و برنامه ريزي مطلوب، بهره برداري اقتصادي مناسب را به همراه دارد.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران