اسباب بازی
امروزه اسباب بازی ها برای خدمت به شما و پرنده تان طراحی میشوند.آن ها با رنگ ها و شکل ها و صداهای خود می توانند بسیاری از پرندگان را برای ساعتها سرگرم نگه دارند. که این کمک میکند برای سرگرمی پرنده زمانی که شما نزد پرنده تان حضور ندارید. اغلب اوقات یک پرنده توجه کافی دریافت نمیکند یا بخاطر کارهای نامطلوب مانند چیدن پرها یا افزایش پرخاشگری، مدت زمان طولانی بی حوصله و خسته میشود. چون طوطی یک موجود باهوش و کنجکاو است اسباب بازی حس او را تحریک میکند و به مبارزه می طلبد. بهترین اسباب بازی از قطعات متحرک همچون طناب با چندین گره یا چندین دانه یا حلقه های اکریلیک یا چند تاب میباشد. این اسباب بازی ها باعث میشوند تا پرنده قسمت های آن را حرکت دهد یا زنگ آن را به صدا در آورد یا گره ها را باز کند یا از هم جدا کند. اسباب بازی ها همچنین باعث تقویت روحی روانی پرنده می شود و یک دوست خوب و همدم ثابت برای او می شود. پرنده با اسباب بازی خود یک ارتباط محکم برقرار کند به طوری که اگر آنرا حذف کنید ناراحت شدن او غیرعادی نخواهد بود. پرنده شما ممکن نیست اسباب بازی هایی که می آیند و می روند را به خاطر بیاورد ولی این لوازم همیشه باید با او باشند. اسباب بازی باعث میشود پرنده شما از آسیب هایی در امان بماند.
نکته: اگر پرنده شما از اسباب بازی جدید می ترسد آنرا چند روز بیرون قفس قرار دهید تا هم ترس پرنده از بین برود هم نسبت به آن کنجکاو شده و تمایل به کشف اسباب بازی جدید در او افزایش یابد.
نکته: اگر میخواهید پرنده خود را از لحاظ ذهنی تحریک کنید هر چند وقت اسباب بازی او را عوض کنید تا از اسباب بازی یکنواخت خسته نشود.
مترجم
محمد. ص