این تاپیک به دلیل عدم رعایت قوانین خرید و فروش قفل شد
کاربر خاطی هم ۷ روز اخراج شد