اسم معمول: Rotala Rotundifolia (روتالا روتانديفوليا)
اسم لاتين: Rotala Rotundifolia

اين گياه زيبا متعلق به آسياي جنوب شرقي مي باشد به نور متوسط – زياد نياز دارد.
سرعت رشد اين گياه سريع است و شما ميتونيد دروسط يا در انتهاي تانک اين گياه رو بکاريد.
اين گياه نگهداري چندان سختي نداره و سطح نگهداري اين گياه ساده - متوسط است. و Co2 کم براي اين گياه کفايت مي گند.
دماي قابل تحمل اين گياه 18-30 درجه سانتي گراد پيشنهاد مي شود اليته تو بعضي از منابع و فرم ها خارجي 18-28 درجه سانتي گراد پيشنهاد شده است.
محدوده PH اين گياه 5 -7.5 است و سختي (GH) قابل تحمل اين گياه متوسط يعني 9-13 مي باشد.
عکس هاي ذيل مربوط به اين گياه زيبا مي باشد (منبع عکس ها گوگل)در صورت استفاده از کود آهن و منيزيم و مهتابي مخصوص رنگ برگهاي اين گياه زيبا به رنگ قرمز و نارنجي خوشرنگي تبديل مي شود.


منابع:
http://www.aquascapingworld.com/plan...20rotundifolia
http://www.plantedtank.net/forums/my...undifolia.html
http://192.38.244.204/productcard_1.asp?id=033