نه دیگه ولش کن خیلی کارش سخته من همون آماده رو میخرم ولی یه مدت دیگه میخوام یه جفت همستر بگیرم و تکثیرشون کنم اون موقع حتماً میسازمش بازم هم ممنونم از پاسخ های سریع شما.