فکر کنم شرکت اب یه نرم افزار برای محاسبه ی اینجور چیزا داشته باشه.در حد شنیدست میخواید یه جستجو بزنید.